.
.

REGMAX a.s.

Štefánikova 33, 92101 Piešťany

SEKRETARIÁT:
tel: 033 79 101 11 / Fax: 033 7910122
E-mail:regmax@regal.sk

ÚČTÁREŇ:
tel: 033 79 101 99

SKLAD:
Marek Mikula
mobil: 0905 634 885 / E-mail: marek@regal.sk

REGÁLY A DOPLNKY, TECHNICKÉ PORADENSTVO
Západné Slovensko / Ing. Marián Žoldák
0905 634 886, zoldak@regal.sk

Východné Slovensko / Ing. Pavol Tocík
0948 062 064/ remaxke@gmail.com, tocik@regal.sk

GRAFICKÝ NÁVRH A SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY:
Ing. Pavol Valovič
0905429501/ valovic@regal.sk
Michal Mišenčík
033/7910112 / misencik@regal.sk

.

© 2014 All right reserved by REGMAX